ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , τα οποία είτε συλλέγουμε από εσάς είτε μας τα δίνετε εσείς οικοιοθελώς κατά την επικοινωνία μας μέσω του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου

Ο παρών ιστότοπος www.donkixotis.com (στο εξής χάριν συντομίας Διαδικτυακός Τόπος) ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Κέντρο Ισπανικής Γλώσσας Δον Κιχώτης” (στο εξής χάριν συντομίας Δον Κιχώτης) , που εδρεύει στην Κομοτηνή (οδός Στ. Κουμπάρη 5-7), με Α.Φ.Μ. 158550570 και εκπροσωπείται νόμιμα. Ο Δον Κιχώτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό μας Τόπο και τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Αποτελεί δέσμευσή μας ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό μας Τόπο και δέχονται τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε μέσα από τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Σκοπός μας είναι να έχετε μία πλήρη και διάφανη ενημέρωση. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσωπικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς και για τα σχετικά δικαιώματά σας. Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Αν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα, το νέο κείμενο θα αναρτάται στον παρόντα Διαδικτυακό μας Τόπο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να ελέγχετε περιοδικά τον Διαδικτυακό μας Τόπο.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της εφαρμοστέας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679-GDPR) και των σχετικών ελληνικών νόμων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Γενικές Πληροφορίες

1.Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής δεδομένα) αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής υποκείμενο των δεδομένων), δηλαδή πληροφορίες μέσω των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί ,άμεσα ή έμμεσα, το πρόσωπο ή η ταυτότητα κάποιου μέσω αναφοράς ενός αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας , όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.α.

2.Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων.
Κάθε πράξη/πράξεις που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών , χρήση, κοινοποίηση με διαβίβαση, διάδοση, διάθεση, συσχέτηση, περιορισμός ή καταστροφή.
Η επεξεργασία είναι νόμιμη πράξη εφόσον πραγματοποιείται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

3.Είναι υποχρεωτική η επεξεργασία δεδομένων;
Η παραχώρηση κάποιων δεδομένων σας σε εμάς είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της επικοινίας σας με εμάς , καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τους κανόνες που τηρούμε.
Εάν δεν μας παραχωρήσετε τα απαραίτητα δεδομένα, δε θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας , αλλά ούτε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

4.Σε ποιες περιπτώσεις συλλέγουμε δεδομένα-σκοποί επεξεργασίας.
• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
• Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες.
• Όταν αιτείστε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερώσεις για τα νέα μας, δηλαδή με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών newsletter.
• Όταν υπερασπιζόμαστε νομικές αξιώσεις.
• Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Πότε γίνεται η επεξεργασία δεδομένων και ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Α. Οταν ζητάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
• Βασικές πληροφορίες (όπως ονοματεπώνυμο, κωδικός λογαριασμού)
• Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

Β. Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μας (newsletters) .
• Στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, προτιμώμενη γλώσσα επικοινωνίας)

Σχετικά με την αποστολή newsletter σας ενημερώνουμε πως αυτή γίνεται μόνο εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής newsletter οικιοθελώς , δηλαδή κατόπιν συγκατάθεσης. Σε κάθε μήνυμα που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα να σταματήσετε την αποστολή σε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Η αποστολή newsletter γίνεται καθαρά για την ενημέρωση και προώθηση των υπηρεσιών μας. Το email σας σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιείται σε τρίτους.

Γ. Όταν κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών και υπηρεσιών μας.

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης ισπανικής γλώσσας είναι απαραίτητο για εμάς να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό , που κάθε φορά θα χρειάζεται να πραγματοποιείτε log in για την πρόσβαση στα e-classes. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο,ημερομηνία γέννησης, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, το επίπεδο ισπανικής γλώσσας που σας αφορά, σχόλια (ελεύθερο κείμενο ενδιαφερόμενου, φωτογραφία -προαιρετικά).

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δε θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου . Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον Διαδικτυακό μας Τόπο καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Ανήλικοι

Κατά τη συλλογή πληροφοριών , λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εξακριβώσουμε εάν πρόκειται για ανήλικα υποκείμενα δεδομένων . Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε πως το υποκείμενο δεδομένων είναι κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

Χρόνος και τόπος διατήρησης δεδομενων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς μας.

Επίσης, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και για τη διαφύλαξη τυχόν νομικών αξιώσεών μας.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής μας σε φυσική ή κατά περίπτωση ψηφιακή μορφή.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματα σας,που μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση είναι:

• Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
• Το δικαίωμα διόρθωσης για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες σχετικά με τα δεδομένα σας.
• Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων.
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας.
• Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, ήτοι να ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, εύκολα αναγνώσιμη μορφή (π.χ. σε USB)
• Το δικαίωμα ενεντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας .

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει με οποιονδήποτε τρόπο παραβιαστεί, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας.

Εάν ασκήσετε οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανταπόκριση στο αίτημά σας εντός 30 ημερών. Εάν απαιτείται ,λόγω της περιπλοκότητας του αιτήματος ή του συνολικού αριθμού των ληφθέντων αιτημάτων, περισσότερος χρόνος, θα σας ενημερώσουμε για το επιπλέον χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε. Θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος ή άλλως, για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ικανοποιήσουμε το εν λόγω αίτημα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζει ο νόμος, π.χ. ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ένα αίτημα εάν δεν λάβουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης που είναι απαραίτητα για την προστασία των δεδομένων σας και να επιβεβαιώσουμε ότι εσείς κάνετε το αίτημα, ή διαγράψουμε πληροφορίες που ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια υποχρέωση ή να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Δον Κιχώτη, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διέυθυνση info@donkixotis.com