Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο παρών ιστότοπος www.donkixotis.com (στο εξής χάριν συντομίας Διαδικτυακός Τόπος) ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Κέντρο Ισπανικής Γλώσσας Δον Κιχώτης” (στο εξής χάριν συντομίας Δον Κιχώτης) , που εδρεύει στην Κομοτηνή (οδός Στ. Κουμπάρη 5-7),με Α.Φ.Μ. 158550570, η οποία νόμιμα εκπροσωπείται. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Δον Κιχώτη για την εξυπηρέτησή σας είναι τα εξής: τηλέφωνο 6937755441 e- mail info@donkixotis.com

Ο Δον Κιχώτης διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό Τόπο και κάθε πληροφορία / στοιχείο ( π.χ. φωτογραφίες, γραφήματα, κείμενα κ.α.) που εμπεριέχεται σε αυτόν (στον εξής χάριν συντομίας Υλικό) με σκοπό την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για την εκπαιδευτική και επιχειρηματική δραστηριότητά του.

Ειδικότερα αυτός είναι ο Διαδικτυακός Τόπος του Κέντρου Ισπανικής Γλώσσας Δον Κιχώτης, που σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τα επίπεδα πιστοποίησης της ισπανικής γλώσσας καθώς και για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Δυνατή είναι η πραγματοποίηση online μαθημάτων μέσω του e-class του Δον Κιχώτη, καθώς και η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεως της ισπανικής γλώσσας. Επίσης μέσα από τον Διαδικτυακό Τόπο δυνατή θα είναι η παροχή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με διάφορα θέματα σχετιζόμενων με την ισπανική τη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα μέσω τακτικών άρθρων (μουσική,ταξίδια, συνταγές μαγειρικής, λογοτεχνία, ιστορία κ.α).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού καθορίζεται με τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής χάριν συντομίας οι “ Όροι Χρήσης”), η οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία του Δον Κιχώτη και του κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο (στο εξής χάριν συντομίας “ο Χρήστης/οι Χρήστες”). Για τον λόγο αυτό ο Χρήστης πριν προβεί στην πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) καλείται να διαβάσει προσεκτικά στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη, συνιστά απόδειξη του ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συναινέσει πλήρως και ανεπιφύλακτα με τους Όρους Χρήσης. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης , οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει πως είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών , ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και θα παράσχει τα στοιχεία αυτού / αυτών, εάν και εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Δον Κιχώτης διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ελεύθερα μονομερώς στην τροποποίηση και αναθεώρηση των Όρων Χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, άνευ ειδοποίησης των Χρηστών. Ο Δον Κιχώτης θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης στον Διαδικτυακό Τόπο για την ενημέρωση των Χρηστών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι Χρήστες να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενημέρωση ενδεχόμενων αλλαγών, καθώς η συνέχιση περιήγησης και χρήσης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου και μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης έχει σαν αποτέλεσμα την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.


Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω της ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών μας, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Ρητώς αναφέρεται ότι το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και όλο το Υλικό αυτού (με εξαίρεση ασφαλώς των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, συνεργατών και φορέων), συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένου, οπτικοακουστικού υλικού, σχεδίων, λογισμικών εφαρμογών και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και λογοτύπων, επωνυμιών, εμπορικών σημάτων και γνωρισμάτων , αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δον Κιχώτη, ο οποίος είναι και ο διαχειριστής του Διαδικτυκού Τόπου προστατευόμενος από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε μερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αναδημοσίευση ή οποιαδήποτε άλλη συναφής ενέργεια πανω στο ανωτέρω Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ή η οποιαδήποτε προσπάθεια παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαχειριστή του Διαιδικτυακού Τόπου απαγορεύεται ρητά. Επισημαίνεται ότι τα εμπορικά σήματα, που αντιπροσωπεύουν τον Δον Κιχώτη και τυχόν συνεργαζόμενους φορείς τυγχάνουν προστασίας των εφαρμοστέων διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δε χρήση τους στον Διαδικτυακό Τόπο δε συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Ο Δον Κιχώτης ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου όταν αυτή αφορά την προσωπική ενημέρωση, καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.Ιδιωτική χρήση δε συνιστά σε καμία περίπτωση η χρήση από μία επιχείρηση, υπηρεσία ή οργανισμό. Ιδιώτες για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους μπορούν να προβαίνουν σε αναπαραγωγή ή αποθήκευση ορισμένων δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου , με αυστηρή προϋπόθεη να παραμένει η ένδειξη προέλευσης από τον Διαδικτυακό Τόπο του Δον Κιχώτη και η αναφορά στα ονόματα των δημιουργών του περιεχομένου, εφόσον αυτά γίνονται γνωστά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, πάντα με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, επειδή ορισμένα αρχεία ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών) , οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πως τυχόν αναπαραγωγή, αποθήκευση απαιτεί την άδεια των τρίτων αυτών μερών.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου για νόμιμους σκοπούς και χωρίς να περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση του από τρίτους. Κάθε Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά των Χρηστών κατά την χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου , αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Δον Κιχώτη ή/και σε τρίτο από τυχόν αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Όσοι από τους Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου παρακολουθούν ταυτόχρονα και το e-class θα έχουν την δυνατότητα να γράφουν σχόλια που θα είναι εμφανή στους διδάσκοντες και στα υπόλοιπα μέλη του τμήματος εμκάθησης, καθώς και στον Δον Κιχώτη. Επίσης, όλοι οι Χρήστες(ανεξαρτήτως συμμετοχής στο e-class) θα μπορούν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου να στέλνουν απευθείας προσωπικά μηνύματα στο προφίλ που διατηρεί ο Δον Κιχώτης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή, ή την υπόληψη τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί από αντίστοιχη συμπεριφορά Χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο Χρήστης. Αν υπάρξει περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα,την τιμή ή την υπόληψη οποιουδήποτε,ο Δον Κιχώτης δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Χρήστη, γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Δον Κιχώτης φροντίζει ώστε το σύνολο των πληροφοριών και το γενικότερο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές , σαφές, ορθό, επίκαιρο και διαθέσιμο για τους Χρήστες. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπές και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, ο Δον Κιχώτης ,δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δε θα προσβληθεί ποτέ από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε είδους βλαβερό/καταστροφικό αρχείο σχεδιασμένο να καταστρέψει/περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού. Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη του εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια(π.χ. πρόγραμμα προστασίας από υιούς). Ο Δον Κιχώτης δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα ανωτέρω περιγραφόμενα.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Υπάρχει περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος να περιέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένων από άλλους ιδιώτες ή οργανισμούς.

Οι παραπομπές αυτές σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στους Χρήστες και η χρήση αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Χρηστών, ενώ οι αντίστοιχοι τρίτοι διαδικτυακοί τόποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ο Δον Κιχώτης δεν έχει ουδεμία σχέση και ευθύνη.

Ο Δον Κιχώτης δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την σαφήνεια, ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα , ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται μαζι του μέσω τέτοιων συνδέσμων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως, χωρίς να επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

Το παρόν αποτελεί τη δεσμευτική συμφωνία του Δον Κιχώτη με τον εκάστοτε Χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών του.

Ως προς τη δωσιδικία και το εφαρμοστέο δίκαιο επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αρμόδια είναι τα δικαστήρια του νομού Ροδόπης, ενώ ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Παράλληλα τονίζεται ότι οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.