Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πιστοποιεί το επίπεδο της γλώσσας του υποψηφίου (Α1-Α2, Β1-Β2, C1-C2). Οι εξετάσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ.

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων:

  • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου
  • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου

Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές του χρόνο και συγκεκριμένα τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο . Για τις προδιαγραφές των εξετάσεων πατήστε εδώ

Μέσω της διαβαθμισμένης εξέτασης δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να δοκιμαστεί σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα με μία μόνο εξέταση, γλιτώνοντας έτσι χρόνο και χρήματα. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε διαβαθμισμένη εξέταση έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν πιστοποίηση για ένα από τα δύο επίπεδα στα οποία θα εξεταστούν.