Το SIELE είναι ένα καινούργιο πιστοποιητικό που δημιουργήθηκε από το Instituto Cervantes , το Πανεπιστήμιο Nacional Autónoma de México (UNAM), το Πανεπιστήμιο της Salamanca (USAL) και το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires (UBA). Είναι ένα πιστοποιητικό που γίνεται ηλεκτρονικά και πιστοποιεί το βαθμό επάρκειας του ενδιαφερόμενου στα επιπεδα από Α1 έως C1. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.