Το ΚΠΓ του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πιστοποιεί το επίπεδο της γλώσσας του υποψηφίου (Α1-Α2, Β1-Β2, C1-C2). Οι εξετάσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ.