Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ στην Ισπανία. Ενημερώστε μας σε ποια σχολή βρίσκεστε και θα σας βοηθήσουμε με εξειδικευμένο υλικό προετοιμασίας με ειδικούς όρους ώστε να περάστε με επιτυχία τις εξετάσεις σας!