Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για να πετύχετε στην εξέταση του ειδικού μαθήματος ισπανικών στις Πανελλήνιες ώστε να εισαχθείτε στην Ισπανική Φιλολογία.